Sender elektromagnetiske bølger over veilinje

Mandag og tirsdag vil et helikopter fly lavt mellom Kvål og Ulsberg for å kartlegge terrenget med geoskanner.

Illustrasjonsfoto 

Nyheter

Nye Veier varsler at det kommer til å bli en del helikoptertrafikk over området mellom Kvål og Ulsberg mandag og tirsdag fordi veiselskapet skal få utført helikopterbasert geoskanning.

Geoskanning

- Geoskanning utføres for å kartlegge grunnen i forbindelse med bygging av ny E6. Et helikopter kommer til å fly med ulike måleinstrumenter som sender ut elektromagnetiske bølger, heter det i pressemeldinga fra Nye Veier.

Kartet viser områdene som blir skannet under kartlegginga av veilinja mellom Ulsberg og Kvål.  Foto: Nye Veier

 

Disiplinleder tunnel i Nye Veier Trøndelag, Kari Charlotte Sellgren, forklarer i pressemeldinga at hensikten med å sende bølgene er å sjekke hvor mye motstand det er i grunnen. Høy motstand vil bety at det er fjell i grunnen mens lite motstand innebærer løsmasser. Dette kan ha betydning når ny E6 mellom Kvål og Ulsberg skal bygges ettersom grunnforholdene vil ha betydning for hvordan veiarbeidet legges opp.


Målinger fra helikopter i lav høyde

Norges geologiske undersøkelse (NGU) vil i perioden fra 23. mai til 20. juni 2019 utføre geofysiske målinger fra helikopter i deler av Selbu, Melhus, Midtre Gauldal og Holtålen kommuner.

 

Bølgene

Under geoskanninga vil helikopteret fly fram og tilbake omtrent 35 meter over bakken i en hastighet av 60 km/t.

- De elektromagnetiske bølgene som brukes er ikke skadelige for mennesker eller dyr, understrekes det i pressemeldinga.


Skaper iskald jord på Øysand for å forske på leirras

Forskere fryser jord på Øysand ned til minus 36 grader for å finne om hvordan faren for skred og jordskjelv kan forutsees.

 

Nye Veier har som ambisjon å kutte kostnader i E6-prosjektet, og opplyser at uforutsette grunnforhold er noe av det mest kostnadskrevende ved å bygge nye veier. Erfaringa fra E6-prosjektet mellom Melhus og Trondheim som Statens vegvesen bygde, er at sikring mot kvikkleireskred kan bli svært kostbart. Trønderbladet har tidligere skrevet om at det pågår forskning på Øysand for å undersøke hvordan kostnader i veiprosjekt kan kuttes.


 

Disse skal konkurrere om å bygge E6 Ulsberg-Vindåsliene

Fire søkere går videre i konkurransen om å bygge ny E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene for Nye Veier. Kontrakten har en antatt verdi på 2,6 mrd. kroner.Nye Veier må rive bru for å bygge ny E6

Skjerdingstad bru er så smal at den må rives når ny E6 mellom Melhus sentrum og Kvål skal bygges, mens ei anna bru kan berges.Fullt kjør for E6-utbygging i Melhus

Melhuskontoret til Nye Veier er nå tatt i bruk, og det pågår hektiske forberedelser til byggestarten for ny E6.