Trøndere er de mest skeptiske til vindkraft

Fire av ti trøndere er negative til vindkraft.

Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT  Foto: Monica Hägglund Langen

Nyheter

Folk i Midt-Norge er mest skeptisk til vindkraftutbygging. Hele 41 prosent av befolkningen i Trøndelag er negative, sammenlignet med 25 prosent på landsbasis. Det viser en undersøkelse Norstat har gjennomført en på vegne av Den norske turistforening (DNT).

Videre viser undersøkelsen at skepsisen blant trønderne øker sterkt når det er snakk om inngrep i urørt natur.


Eierkommunene i Trønderenergi krever at vindmøllene på Frøya skal bygges

Melhus, Midtre Gauldal og 21 andre eiere av Trønderenergi kommer på banen i vindkraftstriden.

 

– Uopprettelig skade

– Folket ser at klima og natur henger uløselig sammen. Bygger vi ned urørt natur gjør vi uopprettelig – og dobbel skade. Å bevare et biologisk mangfold er nøkkelen til å løse klimakrisen, sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT, i en pressemelding.

Kraftoverskudd

Det er allerede gitt konsesjon for opp mot 1800 turbiner på land. DNT mener andre løsninger må prioriteres før man med enda mer vindkraftutbygging gjør uopprettelige inngrep i naturen. Tallene fra undersøkelsen støtter opp om DNTs syn på dette:

– 58 prosent av befolkningen svarer at andre kilder til fornybar energi må satses på fremfor vindkraft. Fakta er at med dagens kraftoverskudd, de 86 vindkraftanleggene som allerede har fått konsesjon og med energieffektivisering og opprusting av vannkraftverk har vi faktisk kraften vi trenger, sier Klarp Solvang. Dette må politikerne ta innover seg og tørre å satse på - før mer natur går tapt!

Annen undersøkelse

En annen undersøkelse som Agder Energi har gjennomført, viser at sju av av ti nordmenn hovedsakelig er positive til vindmøller på land.

– Gjennom våren har vi sett en økende mostand mot vindmøller, derfor er vi svært overrasket over at støtten til vind på land ser ut til å faktisk være bred, sier Tom Nysted, administrerende direktør i Agder Energi, i en pressemelding. Likevel viser undersøkelsen at andelen som er positive er lavest i områder som Trøndelag og Vestlandet, hvor det har vært høy byggeaktivitet for vind. Ifølge undersøkelsen som Respons Analyse har gjennomført på oppdrag fra Agder Energi, er 61 prosent av Trønderne positive til vindkraft.


Nei til vindmøller i Melhus

Mange flere muligheter skal undersøkes før vi raserer de verdifulle naturområdene vi har - det skal Melhus Arbeiderparti sørge for.Må bruke politifolk fra Gauldalen og Orkdalen på Frøya

- Det er en krevende situasjon, sier seksjonsleder i politiet om at politfolk fra hans distrikt må delta i vaktholdet under montering av vindmøller på Frøya.