Snart går både soknedalingen og F-16 av med pensjon

Han har like mange timer i et F-16 som han har tjenestegjort i Luftforsvaret.
Nyheter

I år feirer Luftforsvaret 75 år. Kaptein Helge Hopen fra Soknedal har i nesten 40 år dokumentert Luftforsvarets utvikling. Snart går han og F-16 av med pensjon. Det som startet som en hobby er i dag med på å utvikle et femtegenerasjons luftforsvar.