Må bruke politifolk fra Gauldalen og Orkdalen på Frøya

- Det er en krevende situasjon, sier seksjonsleder i politiet om at politfolk fra hans distrikt må delta i vaktholdet under montering av vindmøller på Frøya.

Illustrasjonsbilde fra en politikontroll i Melhus. 

Nyheter

To patruljer fra Gauldal politistasjonsdistrikt er sendt til Frøya for å bidra i vaktholdet mens TrønderEnergi er i gang med å bygge vindmøller. Disse to patruljene bidrar sammen med politifolk fra Orkdal.

- Dette er en krevende situasjon å håndtere, og går utover øvrig tjeneste, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Belastning

I flere dager er politifolk som ellers skulle ha jobbet med politimessige oppdrag i området som sokner til Gauldal politistasjonsdistrikt, blitt sendt til Frøya der det pågår demonstrasjoner for å få stoppet vindkraftutbygging. Melhus og Midtre Gauldal er blant kommunene som hører til Gauldal politistasjonsdistrikt.

- Belastninga for dem som blir sendt ut over er ganske stor. De får lange dager fordi de må dra avgårde tidligere enn de ellers ville ha gjort for å komme seg på jobb, og de bruker lenger tid på å komme seg hjem etter arbeidsdagen, sier Ustad.

Politifolk som er igjen, er blitt satt til andre oppgaver enn de ellers gjør og det innebærer for eksempel at politikontakten er ute på patruljekjøring.

- Det er ett politidistrikt, og alle bidrar. Når noen blir sendt til Frøya, gjør de det i stedet for noe de kunne ha gjort i politidistriktet her, sier Ustad.

Også vektere

Ustad opplyser at det i samråd med entreprenøren vurderes fortløpende hvor mange politifolk som trengs på Frøya. Entreprenøren har ifølge Ustad også leid inn vektere.

- Av sikkerhetsmessige hensyn må det være politifolk til stede. Når det pågår sprenging, må vi og entreprenøren sikre oss at det kan sprenges på en sikker måte. I dag er det ikke sprenging, og da kan vaktholdet trappes ned. Det vurderes fortløpende sammen med entreprenøren om hva som er behovet, forklarer Ustad.


Vindkraft og Melhus kommune

Jeg trodde også det ville være vanskelig for eierkommunene i Trønderenergi å «kreve utbygging av vindkraftverket på Frøya» når de vet at Frøya er sterkt imot utbyggingen. Men nei.

 

Frykter for friluftslivet om det bygges flere vindmøller

Gunnar Overby mener vindkraftutbygging er en trussel mot friluftslivet.Nytt politiråd skal på plass i Midtre Gauldal

- Før endringer som ble foretatt som en følge av politireformen, så hadde kommunen politiråd. Dette skal nå på plass igjen, sier rådmann Knut Dukane.Her er politikontakten

Politikontakten Snorre Løvseth vil være et ja-menneske.