Kjørte på hare og hjort på Støren

Viltpåkjørsler på Støren gikk hardt utover dyr og bil.
Nyheter

Like etter midnatt gikk det galt for flere ville dyr på Støren. Seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt forteller at den første meldinga kom klokka 00.07 natt til onsdag, og det gjaldt en påkjørt hare.

- Haren var veldig død, opplyser Ustad.

Tre minutter etterpå kom meldinga om en påkjørt hjort.

- Meldinga gikk ut på at hjorten lå i veikanten. Det var store materielle skader på bilen. Viltnemnda overtar, sier Ustad.


I fjor vinter var det over 90 viltpåkjørsler i Midtre Gauldal

– I fjor vinter hadde vi over 90 påkjørsler av vilt i Midtre Gauldal, mest elg og rådyr, sier skogbrukssjef Kai Børge Amdal i Midtre Gauldal.Mange dyr er blitt påkjørt

Noen steder i Melhus skal bilister være ekstra påpasselige for der kan det plutselig dukke opp en elg eller et rådyr.