Målinger fra helikopter i lav høyde

Norges geologiske undersøkelse (NGU) vil i perioden fra 23. mai til 20. juni 2019 utføre geofysiske målinger fra helikopter i deler av Selbu, Melhus, Midtre Gauldal og Holtålen kommuner.

NGU understreker at det også er nødvendig å måle over verneområdene for å få et sammenhengende bilde av geologien i landsdelen  Foto: Pressefoto oversendt fra NGU

Nyheter

Målet med målingene er generell geologisk kartlegging, samt å måle hva som er igjen av cesium-137 etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. Målingene skal styrke kartleggingen av geologiske ressurser i fylket. Dette opplyser NGU i en pressemelding.

NGU understreker at det også er nødvendig å måle over verneområdene for å få et sammenhengende bilde av geologien i landsdelen. Målingene fra helikopter bidrar til bedre kartlegging av den vekslende geologien, som også er et av verneformålene.

Konstant høyde på 60 meter

Selve målingene foregår ved at helikopteret flyr i linjer i retning øst - vest for hver 200 meter, og med konstant høyde 60 meter over bakken. Under helikopteret henger en målesonde som registrerer variasjoner i jordens magnetfelt og variasjoner i den elektriske ledningsevnen i berggrunnen. I tillegg blir det samlet inn informasjon om radioaktive elementer i bakken. Med disse målingene får forskerne et detaljert bilde av geologien i området.

Resultatene fra undersøkelsen kan først og fremst benyttes ved videre geologisk kartlegging og mineralressursundersøkelser, men også ved grunnvanns-undersøkelser, kartlegging av eventuell fare for radon i hus, og kartlegging av svakhetssoner i fjell.


Inspiserer linjenettet med helikopter

TrønderEnergi kommer til å fly over Melhus og Midtre Gauldal for å sjekke strømnettet.

 

Fire uker

Målelaget består av en pilot fra helikopterfirmaet Heliscan AS og en operatør fra NGU. Målingene blir avsluttet i løpet av fire uker. Det blir ikke foretatt målinger i dårlig vær, som tåke, regn, snø og sterk vind, og heller ikke dersom solaktivitet gir forstyrrelser i magnetfeltet.

NGU vil utføre målingene i nært samarbeid med lokalbefolkningen og reinbeitedistriktene. Dersom målingene er uforenelig med annen aktivitet, ønsker NGU å bli kontaktet slik at mindre justeringer i måleopplegget kan gjøres.


Mye helikoptertrafikk for tida

Et svensk firma er i gang med å inspisere kraftledninger, og det skjer med helikopter.