Tar flere hensyn enn før ved kantslått

Kantslått langs vegene har motstridende interesser.

Her kommer kantklipperen snart for å fjerne gras og blomstrende vekster. Den første klippen skjer i mai og juni. I bakkene ved Høyeggen skole har småtrær av gråor allerede blitt en halv meter høg.  Foto:

Nyheter

Naturvernforbundet har stått på barrikadene for å bevare blomstrende vegkanter. Forskning viser at vegkantene er veldig viktige for pollinerende insekter, noe det blir stadig færre av.