Ny stenging av E6 i Melhus

Hofstadtunnelen og ledningsnettet skal undersøkes, og det fører til at E6 blir stengt natt til tirsdag.

Stenginga fører til at trafikken natt til tirsdag må bort fra E6 og over på fylkesveien gjennom Søberg. 

Nyheter

Nye Veier er i gang med forberedende arbeid til ny E6 mellom Melhus sentrum og Kvål, og varsler om at E6 ved Hofstad igjen blir stengt.

Det skjer natt til tirsdag 21. mai.

- Da blir sørgående løp fra Melhus-krysset til Skjerdingstad vil bli stengt i tidsrommet 22.00- 02.00. E6 nordgående løp vil bli stengt fra Skjerdingstad til Melhus-krysset tidsrommet 02.00- 06.00, opplyser seniorrådgiver Linn Herredsvela i Nye Veier.

Omkjøring er via gamle E6 gjennom Søberg.

Les også: Ikke alle overholder fartsgrensa på Søberg

Årsaken til stenginga er ifølge Nye Veier, kamerakjøring av eksisterende vann- og avløpsledninger i veilinjen og uttak av kjerneprøver av eksisterende Hofstadtunnel. Nye Veier skal utvide E6 mellom Melhuskrysset og Skjerdingstad og bygge ny E6-linje mellom Skjerdingstad og til rett sør for Kvål sentrum. Dette er første etappe av Nye Veiers prosjekt Melhus-Ulsberg.

Veiselskapet har bebudet at Hofstadtunnelen skal få nytt løp og at Skjerdingstad bru må rives fordi det er for trangt under brua når E6 skal utvides.


Nye Veier må rive bru for å bygge ny E6

Skjerdingstad bru er så smal at den må rives når ny E6 mellom Melhus sentrum og Kvål skal bygges, mens ei anna bru kan berges.

 

Åtte milliarder skal investeres i Melhus

Under den svært godt besøkt næringsfrokosten kom det fram at det i løpet av kort tid skal investeres minst åtte milliarder kroner i Melhus.