Dømt for å ha bitt ungdom

Melhusbyggen er for tredje gang dømt for å ha utøvd vold mot andre.
Nyheter

Sør-Trøndelag tingrett har dømt en melhusbygg i 20-årene til 120 timers samfunnsstraff og til å betale en mann 5000 kroner i oppreisning og i 2473 kroner i erstatning.

Melhusbyggen var tiltalt for å ha bitt og klort en mann flere steder på kroppen. Mannen måtte oppsøke legevakta og fikk utskrevet antibiotika på grunn av infeksjonsfaren. Det var i august i fjor at tiltalte gikk til angrep på mannen, og i retten forklarte den tiltalte at han ble sjalu og at det svartnet for ham. Mannen som ble angrepet satt i en bil, mens tiltalte sto utenfor. I retten erklærte tiltalte seg skyldig etter tiltalen. Retten mener at volden var uprovosert.

Det er tredje gang melhusbyggen dømmes i retten. Ved de to forrige tilfellene fikk han fengselsstraff i kombinasjon med samfunnsstraff, og denne gangen la aktor og forsvarer ned påstand om bare samfunnsstraff. Retten la vekt på at tiltalte tidligere er dømt, og mener at tiltalte har utviklet seg til å bli en gjenganger når det gjelder voldskriminalitet. I utgangspunktet mente retten at tiltalte burde dømmes til 120 dagers fengsel og da med fradrag for tilståelsen. Begrunnelsen for å gi samfunnsstraff denne gangen var ifølge retten at tiltalte skal få en ny sjanse.