Tilhørerbenken i kommunestyresalen er fullsatt av brannkonstabler

Mange ansatte i Gauldal brann og redning har møtt opp for å høre hva som skjer med arbeidsplassen deres.

Bildet viser noen av brannfolkene som har møtt opp for å høre hva politkerne sier om brannvesenet.  

Nyheter

Nesten 20 brannkonstabler har møtt opp under Melhus kommunestyres møte i dag tirsdag.

- De kommer fra forskjellige stasjoner, og det var de som kunne komme, sier branninspektør Stig Onsøyen.


Ga ordre om å starte forhandlinger med Trøndelag brann og redningstjeneste igjen

Varaordføreren kaller brannfolkenes massive oppmøte i kommunestyremøtet for en maktdemonstrasjon.

 

Brannfolkene er kledd i uniform, og er klar til utrykning om det er behov for dette. Rett utenfor Melhus rådhus står en brannbil som også er klar til utrykning.

Branninspektør Stig Onsøyen på fremste stol, forteller at de som kunne komme, har møtt opp. 

 

Under kommunestyremøtet skal Stein Restad (Ap) og Mikal Kvaal (H) igjen ta opp i en interpellasjon at de vil at styret i Gauldal brann og redning skal starte fusjonsforhandlinger med Trøndelag brann og redningstjeneste. Som tidligere omtalt stemte et enstemmig representantskap i Gauldal brann og redning nei til dette for noen uker siden. Da lå også en interpellasjon fra de to politikerne på bordet til representantskapet. Bare tre møtte til representantskapsmøtet, og ordfører Gunnar Krogstad (Ap) var i Kristiansund for å skrive under intensjonsavtale om fusjon for det interkommunale renovasjonsselskapet Envina med Hamos og Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap.

Jorid Jagtøyen (Sp) som er opposisjonsleder i Melhus kommunestyre, har møte- og stemmerett i representantskapet og satte fram forslag om at planene om fusjon skulle stanses. Dette ble enstemmig vedtatt, og fikk blant annet støtte fra ordfører Sivert Moen (Sp) fra Midtre Gauldal. Etterpå fikk Jagtøyen kraftig kritikk fra flertallsgruppa i Melhus formannskap.

Men Høyre har ikke godtatt utfallet av representantskapsmøtet, og tar opp saken på nytt igjen. Selv om det kom fram under representantskapsmøtet at Gauldal brann og redning ikke lå spesielt uheldig an når det gjaldt kostnader, mener Høyre og Arbeiderpartiet at ulike utfordringer venter for det interkommunale brannvesenet.

Kommunestyremøtet er i gang med å drøfte om å gi startsignal for fusjonsforhandlinger med Trøndelag brann og redningstjeneste.

SISTE: Med 20 mot 15 stemmer har Melhus kommunestyre vedtatt å pålegge kommunens representanter i representantskapet i Gauldal brann og redning å sørge for videreføring av forhandlinger med Trøndelag brann og redningstjeneste.


Melhus bruker mer på brannvesenet enn andre kommuner

Melhus bruker mer på brannvesenet enn Stjørdal, Skaun og Orkdal. Derfor vil Høyre utrede samarbeid.Hett om brannvesenet

Store deler av Melhus formannskap kom med kritikk til opposisjonslederen etter at hun sørget for at det ikke blir sammenslåing for brannvesenet.Envina kan bli slått sammen med to andre renovasjonsselskaper

Mens sammenslåinga av brannvesenet ble stanset, kan renovasjonsselskapet Envina snart bli historie.

 

Ap og Høyre vil ha endringer i Gauldal brann og redning

Arbeiderpartiet og Høyre mener at det er på tide å slå sammen Gauldal brann og redning med andre brannvesen for å spare penger.