Kirkegården: - Trivelig å treffe kjentfolk, folk vi kanskje ikke møter så ofte

Både fastboende på Hovin og Lundamo og utflyttede horgbygger stiller opp på de årlige ryddeaksjonene ved Horg kirke.
Nyheter

Tre blide brødre, Jon, Edvin og yngstemann Oddvar var som resten av dugnadsgjengen ivrige for å være med på å få ryddet kirkegården til 17. mai og sommeren.