I Budal har de prøvd ut «leksefri skole»

Budal skole har nemlig inneværende skoleår prøvd ut en ordning der elevene har lite hjemmearbeid.

På denne skolen har man prøvd ut en ny lekse-ordning.  Foto: Trønderbladets bildearkiv

Nyheter

Skolen vil evaluere ordningen etter skoleårets slutt, med tanke på om dette skal fortsette neste skoleår eller ikke. Dette kommer frem i et saksframlegg i utvalget for oppvekst og kultur, journalført 10. mai 2019.