Ga ordre om å starte forhandlinger med Trøndelag brann og redningstjeneste igjen

Varaordføreren kaller brannfolkenes massive oppmøte i kommunestyremøtet for en maktdemonstrasjon.

I forgrunnen sitter kommunestyret med Senterpartiet og Melhuslista i forgrunnen. Bakerst sitter brannfolkene som fulgte spent med i debatten. 

Nyheter

Etter en hard debatt i Melhus kommunestyre vedtok kommunestyret med 20 mot 15 stemmer å gå for ordfører Gunnar Krogstads (Ap) forslag om at kommunens representanter i representantskapet i Gauldal brann og redning skal pålegges å sørge for videre forhandlinger med Trøndelag brann og redning.