Møte om politirådet i Midtre Gauldal

Torsdag 9. mai gikk et enstemmig kommunestyre inn for rådmannens innstilling i saken om et nytt politiråd.

Et nytt politiråd skal på plass i Midtre Gauldal.  Foto: Simen Meisdal

Nyheter

Innstillingen var som følger: «Kommunestyret vedtar avtale om tjenestetilbud og samarbeidsavtale om politiråd, mellom Midtre Gauldal kommune og Trøndelag politidistrikt.»

- Når kan politirådet være på plass?

- Politiet vil informeres om vedtaket og møte skal avtales. Jeg vil tro vi får til et møte rett før eller rett etter sommerferieperioden, sier rådmann Knut Dukane.


Nytt politiråd skal på plass i Midtre Gauldal

- Før endringer som ble foretatt som en følge av politireformen, så hadde kommunen politiråd. Dette skal nå på plass igjen, sier rådmann Knut Dukane.