Samfunnsstraff etter trygdebedrageri

En kvinne i 40-årene ble tiltalt for å ha svindlet NAV for 160.302 kroner.
Nyheter

En melhusbygg er dømt til 40 timers samfunnsstraff etter å ha blitt kjent skyldig i trygdebedrageri. Kvinnen var tiltalt for å ha unnlatt å føre opp alle de timene hun fikk lønn for samtidig som at hun fikk arbeidsavklaringspenger. Hun fikk ifølge tiltalen utbetalt 160.302 kroner for mye. Dette skjedde i perioden 2. mai 2016 til 30. september 2017.

Da saken var oppe i Sør-Trøndelag tingrett, tilsto kvinnen og hun godtok dommen. Retten mente at kvinnen i utgangspunktet burde få ubetinget fengsel i 50 dager, men valgte å ta hensyn til kvinnens tilståelse, livssituasjon og økonomiske situasjon. Aktor godtok også dommen, men tok forbehold om en endelig avklaring med Statsadvokatembetet i Trøndelag.