Slik kan det nye renovasjonsselskapet bli

- Målet er å få på plass et nytt, operativt selskap 1. januar 2020, sier rådmann Knut Dukane.

AVTALE: Styreleder i Envina, John Morten Laugsand, underskriver intensjonsavtalen om å danne et nytt renovasjonsselskap. Rundt han står fra venstre: Knud Aune (styreleder i Hamos), Gunnar Krogstad - leder av representantskapet i Envina, Henrik Stensønes - leder av representantskapet i NIR, Eilef Lervik - styreleder i NIR og Ole L. Haugen - leder av representantskapet i Hamos.  Foto: Envina

Nyheter

På kommunestyremøtet 9. mai ga rådmannen en orientering om renovasjonsselskapet Envina og den mulige sammenslåingen med selskapene HAMOS og NIR. En intensjonsavtale ble inngått mellom partene i august.