Eierkommunene i Trønderenergi krever at vindkraftverket på Frøya skal bygges

Melhus, Midtre Gauldal og 21 andre eiere av Trønderenergi kommer på banen i vindkraftstriden.
Nyheter

Styreleder Per Kristian Skjærvik i Trønderenergi og flere av ordførerne i Trønderenergis eierkommuner har flere ganger blitt utfordret på hva de mener om selskapets vindkraftplaner på Frøya. Trønderenergi eies av KLP, Nordmøre Energiverk og 24 trønderske kommuner. Blant eierkommunene er både Melhus (13, 28 prosent av aksjene) og Midtre Gauldal (3,15 prosent).

Kan bli vindkraft i Midtre Gauldal

Midtre Gauldal er blant de de 13 områdene i Norge som utpekes som de mest egnede for utbygging av vindkraft på land. To av områdene er dette:

  • Grenseområdene mellom Trøndelag og Møre: Hemne, Snillfjord, Agdenes, Orkdal, Aure, Halsa og Rindal

Indre Sør-Trøndelag: Stjørdal, Selbu, Klæbu, Melhus, Meldal, Rennebu, Midtre Gauldal og Holtålen

Frøya er ikke enig

Styreleder Skjærvik har vært i kontakt med samtlige ordførere i Trønderenergis eierkommuner de siste dagene, og alle har gitt sin støtte til innholdet i uttalelsen under. Men ett viktig unntak er ordføreren på Frøya.

- Jeg har informert ordføreren på Frøya om at denne uttalelsen er under utarbeidelse, og har selvsagt forståelse for at hun ikke ønsker å stille seg bak dette, sier Skjærvik i en pressemelding.

- Bør gjennomføres som planlagt

De 23 ordførerne har kommet med en uttalelse, der det blant annet står dette:

- Lovlige og demokratisk fattede vedtak bør gjennomføres som planlagt, og det gjelder for alle de tre prosjektene (Frøya, Stokkfjellet, Sørmarkfjellet) som TrønderEnergi nå skal bygge ut, og for det ene prosjektet (Hundhammerfjellet) som NTE skal bygge ut.

Les hele uttalelsen her.

- Jeg har snakket med ordførerne om denne saken i flere runder, og det har vokst seg frem en erkjennelse av at vi bør komme med en uttalelse om hvor eierskapet står. Siden det er eiermøte og generalforsamling i neste uke, er det greit at det er kjent i forkant av det, sier Skjærvik i pressemeldingen.

Ønsker vindkraft nasjonalt

- Vindkraftprosjektene som Trønderenergi og NTE nå skal bygge ut i Trøndelag har fått konsesjon etter grundige prosesser og lokal medvirkning. I tillegg er det verdt å minne om at satsingen på utbygging av mer fornybar energi i Norge er et resultat av nasjonale politiske føringer fra skiftende regjeringer de siste ti årene, sier Skjærvik.

Styrelederen viser også til at flere nasjonale næringsorganisasjoner og klimaaktører har påpekt at det for fornybarnæringen er avgjørende at det norske rammeverket for konsesjoner og utbygging er forutsigbart.


Betatt av vinden

Vindmøller er en vinnersak når skolene er med i Klimaspillet.