Det omstridte huset på Ler er solgt

Politikere mener at den kommunale boligen bør rives, men nå har megleren fått solgt det omtalte huset.

Den kommunale boligen ligger helt inntil Fremovegen, og politikere mener det er i faresonen for innløsning om det skal bygges gang- og sykkelvei som har vært etterlyst i 40 år. 

Nyheter

Både Merethe Moum fra Melhuslista og Anders Bolland senior fra Melhus Fremskrittsparti mener at den kommunale boligen på Ler holder en så dårlig teknisk stand at den bør rives. I tillegg peker de på at vann fra elva Kaldvella trekker inn i kjelleren og at boligen ligger ved Fremovegen der det ikke er gang- og sykkelvei. Bolland sier at det daglig kan være oppe i 100 lastebiler daglig når aktiviteten i grustakene er på det høyeste.