Dømt til fengsel etter påkjørsel av 17-åring på Lundamo

En kvinne i 50-årene er dømt til fengsel og tap av førerrett, og hun må betale oppreisning etter ei ulykke på E6 på Lundamo.

ULYKKE: Her i Lundamo sentrum ble en 17-åring påkjørt av en bil mens han var i fotgjengerfeltet.  Foto: Noelia Rojas Rodriguez

Nyheter

Kvinnen ble dømt til 21 dagers fengsel og tap av førerretten i to år, men hun slipper å betale saksomkostninger. Fra før har hun godtatt å betale et oppreisningskrav på 125.000 kroner.  Hun erkjente i det første avhøret ikke straffskyld, men gjorde det i senere avhør.

Det vil også bli fremmet et tosifret millonkrav, men det er rettet mot bilførerens forsikringsselskap. Forsvarer Torfinn Svanem opplyser til Trønderbladet at hun har besluttet å vedta dommen.

Var uoppmerksom

I Sør-Trøndelag tingrett forklarte kvinnen i 50-årene at hun hadde hatt blikket festet på et skilt med åpningstidene for Bentes Salong i Lundamo sentrum, og at hun dermed verken så 17-åringen i gangfeltet eller at det var et gangfelt der i det hele tatt. 17-åringen var kommet nesten over gangfeltet da han ble truffet av tiltaltes bil som ifølge forsvareren holdt en hastighet på 35-40 km/t.

Kvinnen opplyste i retten at hun så på skiltet som viser åpningstider for Bentes Salong framfor å holde fokus på veien. Gangfeltet er like ved skiltet. 

 

Sjåføren i bilen som kom imot, så 17-åringen da han kom gående på gangveien og at han stanset foran gangfeltet før han gikk ut i det. Ungdommen bar på en plastpose i hånda fordi han hadde kjøpt seg mat før han skulle ta bussen hjem. Retten mener at det er hevet over enhver rimelig og fornuftig tvil at 17-åringen før han krysset veien, stanset opp for å forvisse seg om at det var trygt å bevege seg over den.

Dommer Eirik Lereim. 

 

17-åringen fikk en alvorlig og varig hjerneskade etter påkjørselen 13. oktober i fjor, og er på en helseinstitusjon. I lang tid lå han på St. Olavs hospital. Han har behov for pleie og assistanse hele tida, og i legeerklæringa står det at det er åpenbart at pasienten vil få en varig, alvorlig skade med betydelig funksjonssvikt.

Bistandsadvokat Anders Hauge har opplyst til Trønderbladet at det vil bli fremmet et tosifret millonkrav overfor bilførerens forsikringsselskap og et oppreisningskrav på 125.000 kroner overfor bilføreren. Den kvinnelige bilføreren som er fra den sørlige delen av Trøndelag, har erkjent straffskyld og har godtatt å betale oppreisningskravet.

Retten som besto av dommer og to meddommere, viser til dom fra Høyesterett om at passering av fotgjengerfelt er eksempel på situasjon som påkaller særskilt oppmerksomhet. Videre mener retten at selv om det i Lundamo sentrum er noe næringsvirksomhet, gjør atskillelsen av veien fra omgivelsene med en gressrabatt at omgivelsene til selve veien ikke virker distraherende. Videre mener retten at det ikke dreier seg om et øyeblikks uoppmerksomhet fra tiltaltes side, og at hun hadde tid og mulighet til å handle annerledes. Kvinnen er dømt både etter straffeloven og vegtrafikkloven.


Krever millioner i erstatning etter at 17-åring ble påkjørt på Lundamo

Tirsdag starter rettssaken etter den tragiske ulykka i Lundamo sentrum der en 17-åring ble meget alvorlig skadd.

 

I tingretten la aktor Harald Sjoner fram påstand om 30 dagers ubetinget fengsel, tap av førerrett i tre år og at kvinnen skulle betale saksomkostninger. Han vurderte samfunnsstraff, men kom fram til at ubetinget fengsel var mest aktuelt. I retten antydet han at kvinnen kan få såkalt lenkestraff slik at hun kan sone hjemme. Forsvarer Torfinn Svanem bad om at kvinnen ble ansett på mildeste måte, og at hun slapp å betale saksomkostninger. Videre sa Svanem at tap av førerrett ikke burde være lenger enn ett år.


17-åring ble påkjørt: - En tragisk sak

Rettssaken etter at en 17-åring fra Melhus ble meget alvorlig skadd i en påkjørsel i Lundamo sentrum, er i gang.

 

- Her har vi ikke noe å gjøre med bevisst uaktsomhet, men med feil fordeling av oppmerksomheten. Vi er enige om at dersom hun i de avgjørende sekundene hadde sett framover, mest sannsynlig ville ha sett fotgjengeren, sa Svanem i sin prosedyre.

Førerkortet til bilføreren ble beslaglagt rett etter ulykka, og kvinnen har vært sykemeldt siden da.


Ulykkessjåfør forklarte at hun så på butikkskilt i stedet for på veien

Et butikkskilt i Lundamo sentrum fanget sjåførens oppmerksomhet, og hun mener det er årsaken til at hun ikke så 17-åringen i gangfeltet i Lundamo sentrum. Aktor har lagt ned påstand om 30 dagers ubetinget fengsel.