Midtre Gauldal avslutter medlemskap i Jernbaneforumet

- Årsaken er at vi ser et behov for å konsentrere oss i større grad mot utviklingen på Trønderbanen. Vi kan derfor ikke delta over alt, sier ordfører Sivert Moen.

VIKTIG: - Det er viktig for Midtre Gauldal og bygdene her å ha gode forbindelser nordover til Trondheim, Stjørdalen og Steinkjer, sier ordfører Sivert Moen.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

I møteprotokollen etter møtet i formannskapet 25. april kan man lese at Moen foreslo at kommunen avslutter medlemskap i Jernbaneforumet. Formannskapet sluttet seg til dette.