Sa ja til Byvekstavtalen og mener de ikke har noe annet valg

Nesten alle i Melhus formannskap stemte for Byvekstavtalen som kan få store konsekvenser for blant annet boligbygging.

Ordfører Gunnar Krogstad har deltatt i Byvekstavtale-forhandlingene og er blant dem som stemte ja til avtalen da saken var oppe i formannskapet. Avtalen kan blant annet innebære at biler skal telles. 

Nyheter

- Melhus vil få midler til å utvikle seg, og vi har klart å bevare selvråderetten, sa varaordfører Stine Estenstad (H) da Melhus formannskap tirsdag skulle vurdere det framforhandlede avtaleforslaget for Byvekstavtalen.