Uenige om hvor ofte det skal serveres varm mat i melhusskolene

Dersom alle skoleelever i Melhus skal få varm mat på skolen hver dag, vil det koste over 20 millioner kroner i året.

MATPAUSE: I 6A på Gimse skole er det vanlig å ha med matboks med for eksempel brødskiver eller rundstykker samt frukt. Lærer Lars Trygve Grimstad forteller at fem abonnerer på melk og et par på fruktordning. I matpausen skal det være skjermfritt ifølge læreren som ønsker at elevene prater sammen. Rundt pultene sitter f.v. Kaia, Helin, Ine, Julie, Nicholas, Gabriel og Adrian. 

Skolemat vil virke sosialt utjevnende Einar Gimse-Syrstad, Ap

Nyheter

Blir det slik flertallet i komité for oppvekst og kultur foreslår, blir det innført gratis skolemat i Melhus. Hele komiteen er enige om å prioritere ungdomstrinnet, og mener effekten av et gratis skolemåltid i løpet av dagen har størst effekt der. Ap, H og KrF ønsker en modell med brød og pålegg samt varm mat to ganger i uka, mens opposisjonen mener at det bør være varm mat hver dag.