Stanset sammenslåing av brannvesenet

Opposisjonslederen fikk stanset sammenslåing av brannvesenet med Trøndelag brann og redning.

UENIGE: Jorid Jagtøyen (Sp) understreker at hun ikke har ansvar for å føre Aps og Høyres politikk, hun er valgt inn i representantskapet som opposisjonsleder. Ordfører Gunnar Krogstad (Ap) stilte ikke på møtet, og det var heller ingen vara for ham.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Mens opposisjonsleder Jorid Jagtøyen (Sp) jubler over å ha fått med resten av representantskapet i Gauldal brann og redning på at fusjonsforhandlingene skal stanses, raser Mikal Kvaal (H) over det som har skjedd.