Gaula er flomstor

Mens det er knusktørt på bakken, fosser det vann nedover Gaula.

Gaula fotografert ved Strandvegen og i sørlig retning.  Foto: TB

Nyheter

Med høye temperaturer er det blitt fart på snøsmeltinga i fjellet og det gir mye smeltevann i elver og innsjøer. I Gaula er det nå betraktelig høyere vannstand enn det har vært tilfellet i det siste.

Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat er det ikke spesiell flomfare i Trøndelag for tida.


Skogbrannfare i Melhus og Midtre Gauldal

Finværet fører også med seg negative ting.

 

Les også: gressbrann i Melhus