To tatt i fartskontroll på E6

Høyeste fart ble målt til 85 km/t i 70-sonen.
Nyheter

Utrykningspolitiet gjennomførte en kontroll på E6 Flå tirsdag. Det var kontroll av hastighet og av tyngre kjøretøy. Det viste seg at de aller fleste holdt seg på riktig side av fartsgrensene, kun to forenklede forelegg ble skrevet ut. Høyeste hastighet var 85 km/t i 70-sonen.