Mange velgere kan stemme på bompengelister, men ikke i Trøndelag

Bompengemotstandere stiller lister i en rekke kommuner og fylker ved høstens valg.

MANGE PROTESTER: Pendlere fra Melhus har i mange år betalt bompenger, og med den nye byvekstavtalen vil det fortsette. Men de store bompengeprotestene uteblir i Trøndelag.  Foto: Gunn Heidi Nakrem, TB

Nyheter

Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), med utspring i Stavanger, har klart å stable på beina lister i Oslo og de fire fylkene Viken, Vestland, Rogaland og Vestfold og Telemark. I tillegg stiller folkeaksjonen, som er registrert som et nasjonalt parti, lister i elleve kommuner i Skien-området, Bergen og omegn og på Jæren, får NTB opplyst.


Frp-statsråd vil ha bomstasjoner både på ny og gammel E6 i Melhus

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) tror det kan føre til færre bomstasjoner på ny E6, men folk på Søberg, Lundam og Hovin kan risikere å måtte betale bompenger for å kjøre på fylkesveien.

 

Omstridte avtaler

Mange av kommunene der bompengemotstanderne stiller, ligger i områder som har fått eller skal få såkalte byvekstavtaler med staten. Det innebærer at bompengene skal brukes til å finansiere kollektivtilbud og gang- og sykkelveier, så vel som viktige veiprosjekter. Målet er samtidig å få færre til å bruke bil, i tråd med Stortingets klimaforlik.

  • Trondheimsregionen var først ut med byvekstavtale, den dekker Trondheim, Melhus, Malvik, Stjørdal og fylkeskommunen. I regionen skal 7,5 milliarder i bominntekter brukes på diverse prosjekter fram til 2029.
  • I Bergen og omegn skal det kreves inn cirka 1 milliard kroner i bompenger i året fram til 2037 for å finansiere det såkalte Miljøløftet samt betale ned gjeld på prosjekter som alt er gjennomført.
  • En regning på totalt 25 milliarder kroner sendes bilistene i Stavanger-regionen for å finansiere Bymiljøpakken med blant annet nye bussfelt, sykkelstamvei og veiprosjekter, men også for å betale gjeld og drift av bomringen, ifølge Stavanger Aftenblad.
  • Oslo og Akershus får nye bomstasjoner 1. juli for å finansiere Oslopakke 3 – den aller mest kostbare av landets bymiljøavtaler.
  • For Drammen-regionen var målet at Stortinget skulle behandle den såkalte Buskerudbypakke 2 før sommeren. Men forrige uke erklærte ti listetopper i Høyre at de ikke vil støtte den. Bompengemotstandere hevder å ha samlet inn nær 30.000 underskrifter, og bystyret skal ta stilling til et Frp-forslag om å vrake den ferdig forhandlede pakka 30. april.

– Har sprengkraft

Dermed har folk som er imot bompenger og som mener dette er den viktigste saken ved valget, gode muligheter til å bruke stemmeseddelen til å si fra.

– Bompengesaken har sprengkraft nok til at det er mulig å mobilisere i et enkelt valg. Disse listene kan komme til å bli en avgjørende faktor, men spørsmålet er om de kan holde koken inn til valget, sier valgforsker Svein Tore Marthinsen til NTB.


– Nesten ingen motstand mot bompenger i Trøndelag

Med stadig flere bommer vil motstanden garantert komme, sier Jan Ove Sikveland.Mener bomavgift fremmer miljøet

Miljøpartiet De Grønne er skeptisk til utbygging av motorveger.