Etterlyser kommunalt ansvar for krigsminne

I to år har familien til krigsofre forsøkt å få Melhus kommune til å ta over minnestøtta som folket ga.

UTENFOR KIRKA: Minnestøtta står utenfor Horg kirke. Urna for den ene er satt ned ved støtta. 

Nyheter

På kirkegården like inntil veggen på Horg kirke står ei stor minnestøtte, og denne ble gitt som en folkegave i 1947 til minne om Thomas Eggen, John Eggen og Kristian Sognli som alle omkom i tysk konsentrasjonsleir.