Ny utvidelse av miljøgata i Soknedal

I utgangspunktet var det snakk om en veistrekning på 370 meter. Nå har det kommet enda et nytt varsel om utvidelse av planområdet for miljøgata i Soknedal sentrum.

SOKNEDAL: Planområdet er vist øverst på kartutsnittet med skravur for utvidelsen.  Foto: Midtre Gauldal kommune

Nyheter

23. februar omtalte Trønderbladet en utvidelse av planområdet med 11,6 dekar nordover. Bakgrunnen for utvidet planområde er at det i forbindelse med varsel om oppstart kom inn en merknad fra Statens vegvesen som klargjorde behovet for å regulere en gang- og sykkelbru, øst for Hovsbrua.