Kirkevalget 2019

Her er Åpen folkekirkes liste til valget i Nidaros bispedømmeråd

- Jeg er veldig trygg på at dette vil bidra til å flytte kirka videre framover, sier Lise Martinussen.

I ÅPEN FOLKEKIRKE: Lise Martinussen, i styret i regionlaget i Åpen folkekirke i Nidaros.  Foto: Cathrine Bøe Gjesti

Nyheter

Kandidatlista for Åpen folkekirke til valget i Nidaros bispedømmeråd høsten 2019 har 13 navn:

1. Agnes Sofie Gjeset (kumulert), 31, Fosnes, adjunkt

2. Grete Bækken Mollan, 49, Steinkjer, seniorkonsulent

3. Alex Ramstad Døsvik, 24, Ørland, student

4. Ivar Selmer-Olsen, 67, Trondheim, pensjonist

5. Sissel Mørraunet, 63, Trondheim, førstelektor

6. Kevin Hoel Tårnes, 22, Trondheim, befrakter

7. Bjørnar Fjellhaug, 40, Trondheim, rektor

8. Hanne M. Alstad, 47, Trondheim, frivilligansvarlig

9. Olav Bremnes, 61, Namsos, samhandlingssjef

10. Jon Høsøien, 75, Røros, pensjonist

11. Pål Sæther Eiden, 49, Vikna, adjunkt

12. Borghild Husdal Buhaug, 54, Leksvik, rektor

13. Ingrid Marie Heiene, 29, Trondheim, stipendiat


Dette sier Lise Martinussen i en pressemelding fra styret i regionlaget i Åpen folkekirke i Nidaros: - Sjøl om mange har gitt uttrykk for at man frykter partidannelser i kirka med at det er ulike lister til bispedømmevalget, så er jeg veldig trygg på at dette vil bidra til å flytte kirka videre framover, slik at den kan forbli en åpen folkekirke.

- Så får vi også håpe at resten av dem som stemmer ser dette, sier Martinussen.


Nå må kirka spare

Nidaros bispedømme må spare, og det merkes også i Gauldal prosti som må sentralisere gudstjenester.

 

Her er de faste medlemmene i Nidaros bispedømmeråd i perioden 2016-2019:

(NK = Nominasjonskomitéens liste/ÅF = Åpen folkekirkes liste)

 • Agnes Sofie Gjeset (leder) - (ÅF)
 • Per Winsnes (nestleder) - (NK)
 • Trude Holm (ÅF)
 • Anne Cathrine Slungård (ÅF)
 • Alex Ramstad Døsvik - (ÅF)
 • Anne Berit Skjerve Sæther - (NK)
 • Jon Roar Bruholt - (NK)
 • Nils Tonny Bransfjell (sørsamisk repr.)
 • Gunnar Winther - (lek kirkelig repr.)
 • Harald Hauge - (prest)
 • Biskop Herborg Finnset
 • Preses Helga Haugland Byfuglien

(kilde: kirken.no)


Kirkegården på Støren blir større

Behovet for flere gravplasser og nye krav til kirkegårder gir utvidelse på Støren.