Vest og øst deles av ei elv

Ser du hvor dette er?
Nyheter

Fra fotografens ståsted oppe i bakken, kan en se mot ei bru som går over Gaula og en ser også mot ei mølle og et fjell som er over 700 meter høyt. Det en ikke skimter, er et skoleområde med rundt 1000 elever fordelt på tre ulike skoleslag. Denne gangen skal vi fra hva det store området på vestsida kalles, og som også er brukt som navn på de to skolene i området og på brua.