Slik kan framtidas Melhus bli

Melhus kommune har tegnet inn boligplaner som er spilt inn til kommunen.

Illustrasjonen er laget av Melhus kommune. Den nye gangbrua er tegnet inn mellom Melhusbrua (t.v.) og Gimse bru (t.h). Tegninga viser ikke byggeprosjekter som er i gang som i Losjevegen og Melhustunet. 

Nyheter

I den kommende sentrumsplanen kan innbyggerne få se hvordan Melhus sentrum kan komme til å bli dersom alle de innmeldte boligplanene blir realisert.

Det toårige byggeforbudet i Melhus sentrum ble opphevet i mars, men det betød ikke at Melhus kommune trykket på ja-knappen til de 11 utbyggerne som meldte seg innen fristen. Først når sentrumsplanen er vedtatt, kan utbyggere gå i gang så fremt de da ikke holder seg innenfor dagens områdeplan. Sentrumsplanen skulle opprinnelig komme tidligere i år, men ser nå ut til å komme en gang før sommerferien.

Melhus kommune har fått innsigelser fra Fylkesmannen og Bane Nor, og må få ryddet disse unna gjennom dialog med innsigelseskameratene.


Vokser i høyden

Norgeshus vil bygge på hovedkontoret i Melhus sentrum, og venter spent på sentrums-planen.

 

Blant planene som er spilt inn, er høyere bygg for Norgeshus, nybygg for Melhusbanken, nye "Melhustorget", TOBBs landsby på Gimsøya og kommunens egne planer om park.


Milliardinvestering i vente i Melhus

Næringsforeningas frokostmøte om milliardinvesteringer i Melhus ble fullsatt på rekordtid.

 

I forbindelse med sentrumsplanen har Asplan Viak blant annet laget en trafikkanalyse for Melhus sentrum, og i den framgår det blant annet hvor mye biltrafikk det er i Melhusvegen (miljøgata) og på de to bruene. Ifølge trafikktelling er det daglig 4500 kjøretøy i Melhusvegen (miljøgata), 5600 kjøretøy over Melhusbrua, 2800 kjøretøy i Løvsetvegen og 2800 kjøretøy over Gimse bru.


Melhustorget kan bli revet

Eierne planlegger å rive Melhustorget, og erstatte det med flere bygg der butikkene er i første etasje.

 

Dette er snittall. For Melhusbrua kan det i starten av uka være nesten 7000 kjøretøy over brua,mens det er litt over 4000 på søndagene.

Melhuspolitikerne har ønsket seg ei gangbru over Gaula, og at den kan krysse elva mellom Melhustunet (det nye boligområdet) og området ved Melhus videregående skole. Dessuten har politikerne åpnet for at morgendagens bygninger kan bli vesentlig høyere enn de er i dag.


Se video av hvordan nye Melhus sentrum kan bli seende ut

Melhus sentrum kan bli helt endret når byggeforbudet oppheves i mars.Vil bygge i åtte etasjer

Melhusbanken har planlagt å bygge ei åtte etasjer høy blokk i Melhus sentrum, men møter foreløpig uvilje hos politikerne.

 

- Melhus sentrum skal bli et hyggelig sted

Mange har sterke meninger om hvordan Melhus sentrum burde utvikle seg.Kan få 12 etasjer høye bygg

Både Melhustunet og Melhusbanken kan ha blitt bønnhørt av Melhus formannskap.Kan måtte betale for bru og veier i Melhus sentrum

Dersom melhuspolitikerne sier ja til de foreslåtte bruene, veiene samt parkeringshus og sykkelhotell, kan det bli en gedigen regning til utbyggere.