Midtre Gauldal inngår avtale med Sparebank 1 SMN

– En hovedbankavtale er en tidsbegrenset avtale med en bank som ivaretar alle våre banktjenester, sier økonomisjef Brit Dragåshaug i Midtre Gauldal kommune.

ØKONOMISJEF: Brit Dragåshaug opplyser om Midtre Gauldals nye avtale.  Foto: Trønderbladets fotoarkiv

Nyheter

På kommunestyremøtet 4. april ble det vedtatt at Midtre Gauldal kommune inngår en hovedbankavtale med Sparebank 1 SMN, fra og med 01.05.2019 til 30.04.2022, med ensidig opsjon på ett år.