Mange ga mer enn i fjor under fasteaksjonen

Kirkens Nødhjelps innsamlingsaksjon ga godt resultat i Melhus.

To av konfirmantene i Nedre Melhus som deltok på innsamlingsaksjonen var Sebastian Henden (til venstre) og Lars Einar Grostad Sæther. I kommunestyresalen var det utdeling og innsamling av bøsser, og servering til ungdommene etter aksjonen. Kateket Sonja Bruholt og sokneprest Kjell Arne Morland var blant dem som organiserte innsamlinga. 

Nyheter

Rundt 160.000 kroner ble gitt under årets fasteaksjon i de fire menighetene i Melhus. Flere melder om mer penger i år enn i fjor. Det er konfirmantene som har dette som et hjelpeprosjekt, og pengene går til Kirkens Nødhjelp, som driver arbeid i 20 land. Årets aksjon fokuserte særlig på rent vatn og akutthjelp i kriser og katastrofer, som i Mosambik og Malawi akkurat nå.

– Mange flinke ungdommer

– Konfirmantene gjorde en kjempejobb, og det er mange flinke og ivrige ungdommer. Det er ikke farlig å holde på med innsamlingsaksjon når det er sånn, sier Ivar Morten Skarhaug i Flå menighet.

I år er det dobbelt så mange konfirmanter i Flå som i fjor, og de var de eneste i Melhus kommune som greide å dekke opp alle deler av bygda. I Melhus menighet manglet det bøssebærere til én av rodene, og i Horg gjensto to roder da tirsdag kveld var over.

På Hølonda er det få konfirmanter i år, og der ble bare halve bygda dekt opp.

Større ruter enn vanlig

– Vi har bare ni konfirmanter i år, men de gjorde en kjempeinnsats. De tok litt større ruter enn vanlig. Sjøl om vi dekte bare halve Hølonda fikk vi inn mer enn halvparten i forhold til i fjor, sier Trine Kjelsberg.

– Hva er årsaken til at det er så få konfirmanter på Hølonda?

– Det er et uvanlig lite kull med ungdommer i år. Ni konfirmerer seg kirkelig, og så er det tre borgerlige og en som ikke konfirmerer seg, forklarer Kjelsberg.

I Nedre Melhus ble det samlet inn mest penger, og bøssebærerne passerte 100.000 kroner, etter at penger på Vipps ble regnet sammen.

– Dette er omtrent som i fjor. Men vi synes resultatet er bra, og folk er flinke til å gi, sier Sonja Bruholt, som administrerte konfirmantene i Melhus menighet.

Stor stigning i Horg

Både i Flå og Horg steg giverviljen i forhold til i fjor. Det ble gitt 13.300 kroner i Flå og 27.000 kroner i Horg. Da er ikke Vipps medreknet.

Hølonda greide 13.200 kroner pluss Vipps.

Eli Stølan i Horg menighet sier de fikk inn 3.000 kroner mer enn i fjor i bøssene.

– Dette er det høgste tallet på fire år. Konfirmantene gjør en veldig fin jobb, og de synes dette er en OK oppgave. Vi hører om folk som tar ut penger før innsamlingsaksjonen, og da er det trivelig å være bøssebærer, sier Eli Stølan.


Røde Kors-mannskap drar til Møre for å hjelpe cruise-passasjerer i uvær

Sør-Trøndelag sender hundrevis av pledd og mannskap til mottakssenteret for cruise-passasjerer fra Hustadvika, ogRussen samler inn penger til kreftforskning

– Det har blitt en tradisjon at gauldalsrussen deltar i aksjonen «Krafttak mot kreft», forteller russepresident Pernille Sæther ved Gauldal videregående skole.