Historisk få biltyverier

Aldri før har det blitt stjålet så få biler i Norge som i fjor. Siden årtusenskiftet har antall biltyverier sunket med over 80 prosent.

SJELDNERE: Siden årtusenskiftet har antall biltyverier sunket med over 80 prosent. Foto: Shutterbox/Tryg Forsikring 

Vi ser at mange biltyverier fremdeles skjer ved at låser dirkes opp og motoren tjuvkobles, men det blir færre og færre slike tilfeller år for år. Jeanett Tennefoss

Nyheter

– For første gang er antall biltyverier i Norge i løpet av et år under 3000, noe som er en halvering av antallet biltyverier siden 2011. Elektroniske bilnøkler og avanserte startsperrer er trolig hovedårsaken til denne formidable nedgangen. Det blir stadig vanskeligere å stjele en bil, og biltyver i dag må nesten beherske avansert datakunnskap for å lykkes, sier bilskadedirektør Jeanett Tennefoss i en pressemelding fra Tryg Forsikring.