Gressbrann i Melhus

Brannvesenet måtte rykke ut til gressbrann i Melhus.
Nyheter

Politiet  melder lørdag i 14-tida at nok en brann er ute av kontroll, og denne gangen var det i Melhus. Under samtalen med politiet fikk melderen kontroll på gress-/lyngbrannen ifølge politiets melding.

- Brannvesenet rykker ut for en kontroll, heter det i meldinga fra politiet.

I lavlandet er snøen borte, og det er tørt på bakken. Det generelle bålforbudet trer i kraft på mandag. Politiet minner om at det er tørt i utmark, åker, eng og hager også denne våren, og ber om at folk heller tar med seg avfall til avfallsmottak enn å tenne på det.
- Bare tull å tenne på løvet

Politiet minner om at det er stor fare for at bål kan komme ut av kontroll.