100 ventes til E6-møte i Melhus

Milliardinvesteringa i ny E6 i Melhus er ventet å gi effekter for lokalt næringsliv.

FELLES ARRANGEMENT: De to næringsforeningene går sammen om konferansen. Aina Midthjell Reppe er leder for foreninga for Midtre Gauldal mens Hans Petter Øien Kvam er leder for foreninga for Melhus. 

Nyheter

Næringsforeningene i Melhus og Midtre Gauldal inviterer 6. mai til leverandørkonferanse for å vise næringslivet at det kan bli lokale effekter når Nye Veier skal investere 1,1 milliarder kroner på ny E6 mellom Melhus sentrum og Kvål.