Danserne på Kroa får fortsette

Etter at kommunen og Kroadansen har fått snakket sammen, er det blitt jubeldans.

IKKE GODTATT: Kroadansen var blitt henvist til aktivitetsrommet og ildsjel Sigfrid Rimolsrønning fortalte i Trønderbladet i fjor at de ikke var fornøyd med det rommet. Nå har det ordnet seg slik at Kroadansen får være der de ønsker å være. 

Nyheter

– Møtet med kommunen gikk veldig greit og vi er godt fornøyd. Men det er dumt at det har tatt så lang tid, sier Ingeborg Eidem som er en av fire frivillige i Kroadansen i Melhus.

Dalende besøk

10 ganger i året har dansere møttes til treff på Kroa senter i Melhus. Treffene har pleid å være populære, og 40–50 har møtt opp ifølge Eidem. Administrasjonen i Melhus kommune mente imidlertid at Kroadansen ikke kunne fortsette som før slik Trønderbladet omtalt for ett år siden. Blant argumentene var slitasje på gulv og at opprigging forstyrret matsalget i Kroa senter. Besøket for Krodansen dalte kraftig, og Eidem forteller at det sist bare var 20 betalende.

Onsdag hadde representanter for Melhus kommune og deriblant den politiske ledelsen, møte med representanter for Kroadansen.


Kroadansen reagerer på at de er presset ut av storstua på Kroa

Stadig flere bruker Kroa senter og det får konsekvenser for Kroadansen.

 

Fant ei løsning

– Det handlet om å treffes og finne ei løsning, sier ordfører Gunnar Krogstad.

Utfordringa for kommunen har vært at Kroa senter er mye mer brukt nå enn den var da Kroadansen ble startet, og at det pågår matservering utover dagen. Krav fra Mattilsynets side må oppfylles ifølge Krogstad. Krogstad forteller at det er oppnådd ei løsning der alle er tilfreds.

– Kroadansen vil være i kantina, og de har gått med på å flytte tidspunktet for når de starter opprigging. Dermed får de bruke kantina. Husreglene er noe alle leietakerne må forholde seg til, forklarer Krogstad.

Krogstad er opptatt av at Kroadansen oppfyller et sosialt behov og skaper trivsel.

– Det er viktig at alle aldersgrupper og også eldre, får røre seg, sier Krogstad.

Kroadansen arrangeres annenhver torsdag i måneden, og ordføreren sier at han gjerne skulle ha vært med på treffet denne uka. Imidlertid skulle ordføreren på felles formannskapsmøte slik at han ikke rakk dansen.


Håper på faste dansekvelder på sykehjemmet

Det kom folk fra fjern og nær til den første dansekvelden på Horg sykehjem.Mestre i hundre år - leve hele livet

Melhus kommune har vedtatt som formål at vi skal mestre i hundre år. Mestre hva da?Dårlig lyd på Kroa senter

Melhuslista forventer at klagene på lav lyd tas til følge.