Åpner for beverjakt i Melhus

Hver fjerde bever i Melhus kan bli felt.

I MELHUS: Bever og spor etter den kan en se flere steder i Melhus. Avgnagde trestammer er et typisk spor.  Foto: Eirik Spets

Nyheter

Beveren i Melhus kan komme til å leve mer utsatt til ettersom Melhus kommunestyre åpner for at hver fjerde bever kan felles. Årsaken til at det åpnes for beverjakt, er at bestanden skal være økende. Rådmannen bebuder at det skal gjennomføres en ny kartlegging av bestanden i høst.

Forslag til forskrift om jakt på bever i Melhus var ute på høring hos 40 interessenter, og én av dem som uttalte seg var Hølonda grunneierlag som var for å starte opp jakt på bever på grunn av økende beveraktivitet med dam- og hyttebygging i vassdragene Skolda og Bøvra. Aktiviteten kan ifølge grunneierlaget, føre til at områder settes under vann. Rådmannen viser til at den svake responsen på høringsrunden kan tyde på at de fleste ikke har noe imot at det innføres beverjakt i hele kommunen. Samtidig peker rådmannen på at rettighetshaver ikke plikter å tillate eller utøve jakt på egen eiendom.


Åpner for mer beverjakt

Beverbestanden i Melhus er i vekst, og rådmannen mener at det kan skytes flere bevere.Vil at flere skal gå på jakt

Halvparten av de som tar jegerprøven blir ikke aktive jegere.