De fleste bygningen på Øya blir varmet opp med flis

Øya videregående skole henter det meste av energien fra skogen.

Arne Haukås (nærmeste kamera) og Arne Drugli er fornøyd med å kutte strømforbruket, ved å erstatte elektrisitet til oppvarming med flisfyring. Ridehallen i bakgrunnen er én av bygningene som blir varmet opp på denne måten.  Foto: John Lerli

Nyheter

Skolen på Kvål kan nå redusere strømforbruket dramatisk ved hjelp av fjernvarme. En ny fyrkjel produserer 330 kilowatt, og fyres med flis. Varmt vatn strømmer ut av anlegget, til radiatorer og rør som er lagt i golvene rundt om på hele skoleområdet. Mye av råstoffet kommer fra skogen deres i Vassfjellet.