Frp-statsråd vil ha bomstasjoner både på ny og gammel E6 i Melhus

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) tror det kan føre til færre bomstasjoner på ny E6, men folk på Søberg, Lundam og Hovin kan risikere å måtte betale bompenger for å kjøre på fylkesveien.

Samferdselsminister Jon Georg Dale åpnet ny E6 mellom Melhus og Tiller tidligere i år, og det gjorde han med mobilen i stedet for å klippe ei snor med saks.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

- Regjeringen legger til rette for at det bygges bedre og sikrere veier. Samtidig skal vi få mer igjen for pengene vi bruker. Nye Veier AS har vist at det er mulig. Det er derfor svært gledelig at selskapet nå skal bygge ny E6 mellom Ulsberg og Melhus i Trøndelag rimeligere enn tidligere anslag for strekningen, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i ei pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

En tredjedel i bompenger

Proposisjonen som beskriver finansieringa av E6-strekninga, er nå lagt fram av regjeringa. Den er helt nødvendig for at Nye Veier kan få klarsignal for at finansieringa er på plass. Ny E6 skal betales gjennom statlig tilskudd og bompenger. Ifølge proposisjonen fra regjeringa skal bilistene betale 5,6 milliarder kroner i bompenger.

Regjeringa lover at det ikke kommer bommer på to sideveier, og har også lovt å redusere bomtakstene med 10 prosent i de tre bomstasjonene nord for Støren. Dermed ligger det an til at det ikke blir bommer på sideveier sør for Støren, ved Garli og ved Storpynten. Men i Melhus er det lagt inn bomstasjoner på ny og gammel E6, og det får konsekvenser for dem som bor på Søberg, Lundamo og Hovin.

Ifølge forslaget fra regjeringa blir det bomstasjoner her:

 • På ny E6 og på fylkesveg 740 ved Hofstad (Søberg i Melhus). Dermed må også de som kjører gamle E6 gjennom Søberg betale bompenger.
 • På ny og gamle E6 ved Røskaft (ved Lundamo)
 • På ny og gamle E6 ved Håggå (grensa mellom Hovin og Støren)
 • På ny E6 ved Garli
 • Ved Storpynten
 • I tillegg kommer bomstasjonen på Fossum i Soknedal som skal finansiere ny E6 som bygges av Statens vegvesen

I bompengeproposisjonen er det lagt fram en beregning av trafikkgrunnlaget, og det er antatt at det kan bli en vekst i trafikken på 1-1,2 prosent i året fra 2022. Nord for Støren er det antatt at det kan bli mellom 8500 og 11.000 kjøretøy i døgnet, og at tungbilandelen utgjør 15 prosent.

Det er gjort beregninger på hvilke konsekvenser bomstasjonene får på trafikkmengden, og det er antatt at det blir færre kjøretøy sør for Hofstad.

Bilistene må ifølge bompengemeldnga betale bompenger i 15 år, og at det kreves inn bompenger i begge retninger. For å rekke nedbetaling i løpet av 15 år, må gjennomsnittlig betaling pr. kjøretøy være mellom 19-41 kroner. Slår dette ikke til, åpner regjeringa for at bompengeperioden kan forlenges med fem år.

Her er foreslåtte takster:

 • Lokalveien på Søberg: 24 kroner
 • Hofstad ny E6: 32 kroner
 • Lokalveien Røskaft (Lundamo): 31 kroner
 • Røskaft (Lundamo) ny E6: 41 kroner
 • Lokalvei Håggå (Hovin): 31 kroner
 • Håggå ny E6: 41 kroner
 • Garli ny E6: 29 kroner
 • Storpynten ny E6: 29 kroner

Regnestykke innebærer at en tur fra Melhus til Oppdal på ordinær bomtakst vil gi 172 kroner pr. vei i bompenger.  Med rabatt blir taksten 137 kroner for en personbil og dobbelt opp for tungbiler. Elbilsjåfører må betale halvparten av bomtaksten. I tillegg kommer bomstasjonen i Soknedal.

Innsparingene

Fremskrittspartiet har hele veien ivret for at det trengs nye måter å tenke på når det gjelder veibygging, og samferdselsministeren gir ros til det statlige veiselskapet Nye Veier for at det ligger an til at den nye E6-strekninga Melhus-Ulsberg kan bli 1,9 milliarder kroner rimeligere ifølge Nye Veier.

Kartet viser hvor regjeringa foreslår at det kommer bomstasjoner. Ifølge forslaget kan det bli bomstasjoner både på ny og gammel E6. Dagens E6 er tenkt omklassifisert som fylkesvei når ny E6 står ferdig. 

 

Statens vegvesen laget et anslag på 16,9 milliarder kroner, og Trønderbladet har tidligere omtalt Nye Veiers ambisjon om å klare å bygge ny E6 mellom Melhus og Ulsberg til 15 milliarder kroner.

- De kostnadsbesparelser som Nye Veier så langt har funnet, har gjort det mulig å legge til grunn et takstnivå for bompengene som ligger 10 prosent lavere enn i de lokale vedtakene i tre av de fem foreslåtte bomstasjonene på ny E6. I tillegg er det i proposisjonen lagt til grunn at to av de fem bomstasjonene på veier langs E6 ikke blir etablert, forklarer Dale i pressemeldinga.


Fullt kjør for E6-utbygging i Melhus

Melhuskontoret til Nye Veier er nå tatt i bruk, og det pågår hektiske forberedelser til byggestarten for ny E6.

 

Tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ga beskjed om at ny E6 i hovedsak skal ha 110-sone. Det har Nye Veier lagt inn der det er teknisk mulig. En økning av farta fra 90-100 km/t til 110-sone fører til at veien må bygges på litt annet vis og det koster penger. Nye Veier har tatt med merkostnaden i regnestykket som er presentert og har også pekt på innsparingspunkter. Blant innsparingene er at Lerkrysset ikke blir bygd, at en tunnel mellom Kvål og Lundamo blir delt i to, ett tunnelløp på Støren blir det eksisterende og at veilinja forbi Berkåk blir lagt helt om.


Nå er kontrakten om bygging av E6 i Melhus signert

I dag signerte Nye Veier kontrakt med Peab og Cowi om E6 Kvål-Melhus. De tre går inn i en helt unik samarbeidsform innen norsk veibygging.

 

Nye Veier søker entreprenør for E6-utbyggingen Ulsberg-Vindåsliene

Planlegger firefelts motorvei, og trenger entreprenør.Benytter amerikansk ekspert under E6-bygging

Den amerikanske rådgiveren er hentet inn av Nye Veier for å bringe erfaring fra bygging av sykehus til norsk veibygging.Politiet etterlyser flere fotobokser og midtdelere på E6

Politisjef mener at politikerne krangler framfor å jobbe for en mer trafikksikker vei.

 

Håper at Kvål blir friskmeldt

Melhuspolitikerne håper at ny E6 gjennom Kvål sentrum fører til at bygda blir tryggere.Statsråden åpnet ny E6 med mobiltelefonen

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) hadde en digital åpning av ny E6 mellom Trondheim og Melhus.