Vegvesenet vil se på dette fotgjengerfeltet før sommeren

– Like utenfor Byggmakker på Støren er det en fotgjengerovergang over F30 som kan betegnes som meget utrygg for gående og syklende.

STØREN: Dette er den fotgjengerovergangen i saken. Bilene på bildet er tilfeldige forbipasserende kjøretøy.  Foto: Simen Meisdal

Nyheter

Slik innleder leder Jon Kristian Haukdal i Midtre Gauldal Venstre sitt skriftlige spørsmål til møtet i Trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag 28. mars.