Ordføreren mener Trønderbladet skaper et feilaktig bilde i Ertshus-saken

– Personalsaker kan aldri prosederes i avisa, og Trønderbladets interesse bidrar kanskje først og fremst til å skape et feilaktig bilde av kommunen som arbeidsgiver.

– Saken kan følges i retten, og endelig resultat får vi først når en rettskraftig dom foreligger, sier ordfører Sivert Moen.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Det skriver ordfører Sivert Moen ved Midtre Gauldal kommune i en mail til Trønderbladet.