Til Midtre Gauldal for å fortelle om fjellrev

– Vi regner med at det i Norge og Sverige bare finnes litt mer enn 300 fjellrever til sammen. På starten av 2000-tallet var det kanskje 30-40, sier Mats Ericson.

FJELLREVER: Det norsk-svenske interregprosjektet «Felles Fjellrev» forsøker å redde fjellreven.  Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län / Lars Liljemark

Nyheter

Ericson er leder for det norsk-svenske interregprosjektet «Felles Fjellrev», og han tar turen til Midtre Gauldal 1. april, som en del av en informasjonsturné.