Slik var Melhusbladet det aller første året

Den 14. mars 1979 kom Melhusbladet ut for første gang, med 12 sider, etter fire dager med hektisk aktivitet.

Et årsabonnement kostet 75 kroner, litt mer enn barnetrygda i en måned for ett barn.

Nyheter

Norge hadde fått ei ny avis. For 40 år siden var det to på Melhus, Åsmund Snøfugl og kona Anne Sveberg, som så meget vel visste at i det øyeblikket de sendte det første Melhusbladet på 12 sider i trykken, var det bare å ta fatt på neste nummer. Da visste de at de måtte fortsette, de måtte lage avis hver uke framover. Hver onsdag, det første året, og mot slutten av 1979 var det 1700 abonnenter. Fra neste år ble det to aviser i uka.