Åsmund Snøfugl: - Vi var aldri sikker på om det var grunnlag for ei avis på Melhus

Trønderbladet har en modig og ambisiøs historie.

ALDRI PENSJONIST: Åsmund Snøfugl (74) er i dag redaktør for avisa Gaula. Her blar han og kona Anne (63) i den første årgangen av Melhusbladet. Permene med aviser fyller i dag ni hyllemeter. 

Nyheter

Da Melhusbladet kom med sin første utgave i 1979 var det ingen markedsundersøkelse som ga trygghet. Åsmund Snøfugl hadde drømt om å starte avis helt fra guttedagene, og nå var tida inne. Avistrykkeriene gikk over fra bly til offset, og produksjonen ble enklere og rimeligere.