Staten gir åtte milliarder kroner gjennom byvekstavtalen

Melhus er èn av kommunene som får være med på landets første byvekstavtale, og kan få flere togavganger og sykkelruter.

Det fremforhandlede utkastet til byvekstavtale for Trondheimsområdet ble i dag overrakt statssekretærene Anders Werp og Lars Jacob Hiim. Avtaleutkastet er fremforhandlet av staten og Trøndelag fylkeskommune og kommunene Trondheim, Stjørdal, Malvik og Melhus. F.v. fylkesordfører Tore O. Sandvik og ordførerne Rita Ottervik, Gunnar Krogstad, Ingrid Aune og Ivar Vigdenes.   Foto: Samferdselsdepartementet

Nyheter

Byvekstavtalen for trondheimsområdet ble underskrevet fredag, og nå er avtalen lagt fram. Den inneholder et sterkt ønske om at flere skal gå, sykle eller reise kollektivt framfor å kjøre bil. Staten vil sette av åtte milliarder kroner, og 3,6 milliarder kroner skal gå med til tiltak langs riksvei eller gang- og sykkelstrekninger med riksveifunksjon til tiltak for kollektivtrafikk, sykling og gange. Byvekstavtalen gjelder fra 2019-2029.