Nye Veier søker entreprenør for E6-utbyggingen Ulsberg-Vindåsliene

Planlegger firefelts motorvei, og trenger entreprenør.

SPLITTER NY VEI: Den 25 km lange veistrekningen Ulsberg-Vilndåsliene går i all hovedsak i jomfruelig terreng og anleggsarbeidene vil i liten grad påvirke trafikken på eksisterende E6.  Foto: Nye Veier

Nyheter

Nye Veier AS søker entreprenør til å bygge firefelts motorvei på strekningen mellom Ulsberg i Rennebu og Vindåsliene i Midtre Gauldal. Tilbudskonferanse arrangeres 26. mars.