Godsterminalen på Torgård kan bli droppet

Fylkesdirektør mener at godsterminalen på Torgård ikke blir bygget.

RETNING: Fylkesdirektør Erlend Solem kom med et klart budskap til Melhus formannskap om at noe må gjøres for å forhindre at det korker seg til med lastebiler på veiene,og han oppfordret til politisk samarbeid over partigrensene om en godsstrategi. Ved pulten på fremste rekke sitter f.v. Fritz Arne Haugen, Ola Solberg og Sigmund Gråbak.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Godsterminalen kommer ikke på 2020-talletErlend Solem

Nyheter

Regjeringa har satt av 1,8 milliarder kroner til en godsterminal på Torgård, men fylkesdirektør (samferdsel) Erlend Solem mener det neppe vil bli bygd en godsterminal i løpet av 2020-årene. I stedet mener Solem at pengene bør benyttes til å finne løsninger slik at det ikke blir en sammenhengende kø av lastebiler på E6 fra Oslo til Trondheim.