Stadig flere elg skytes i Gauldalen

Jakta utgjør millionverdi.

  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Fra 1990 og fram til i dag har det vært en dobling i årlig avskyting av elg i Midtre Gauldal og Holtålen, mens økninga ikke har vært like stor for Melhus. Det kommer fram i rapporten «Mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltning for kommunene Melhus, Midtre Gauldal og Holtålen», som blir lagt fram for komité for teknikk og miljø i Melhus på torsdag.