Gåsbakken får gang- og sykkelvei

Den nye gang- og sykkelveien er 600 meter lang.

Bildet er tatt ved en tidligere anledning.  Foto: Gunn Heidi Nakrem, TB

Nyheter

Melhus kommunestyre har enstemmig vedtatt detaljreguleringsplanen for gang- og sykkelvei langs Nævsvegen på Gåsbakken. Rambøll har på vegne av Melhus kommune utarbeidet en plan for den nye gang- og sykkelveien som var en del av kommunens trafikksikkerhetsplan for 2015–2019. Kommunestyret vedtok i samme møte den nye trafikksikkerhetsplanen.